Kolla ditt personnummer
Om Personnummer!


De första sex siffrorna i ditt personnummer är ditt födelsedatum med de två sista siffrorna i året, följt av månaden (två siffror) och sist dagen (också två siffror).
Personnumret delas sedan upp mellan datumet och kontrollsiffrorna med ett minustecken. Detta ändras till ett plustecken när man blir över 100 år.
För personer födda under åren 1947-1989, går det att få reda på födelselänet med hjälp av de tre sista siffrorna innan kontrollsiffran i personnumret. Det kan däremot finnas avvikelser då exakt indelning av län kan ha förändrats under årens lopp och det sägs att vissa län lånade från andra läns nummerserier när det egna länets nummerserie tog slut.
Den tredje siffran i de fyra sista siffrorna av personnumret visar om du är man eller kvinna. För män är siffran alltid udda och för kvinnor är den jämn.
Den sista siffran är en kontrollsiffra beräknad på de övriga siffrorna i personnumret.
Mata in personnumret i formatet
ÅÅMMDD-NNNNPersonnummer:


Till huvudsidan
Be Happy