Namn, vad de betyder och namnsdagar

Sortera enligt Datum eller Namn
Namnet Kerstin
Kerstin är en svensk form för Kristina, namnet är känt sedan början av 1500-talet, fast då stavades det oftast Kirstin. Betydelsen är "den kristna". Namnet har sedan 1600-talet varit ett populärt dopnamn i alla samhällsklasser, men framför allt under perioden 1940 till 1960 nådde det stor popularitet. Också i USA:s svenskbygder är det vanligt som dopnamn. Antalet namnbärare är drygt 99 000, av dessa har knappt 66 800 det som tilltalsnamn. Grattis kan vi i dag bland andra säga till författaren och Svenska Akademien ledamoten Kerstin Ekman och författarinnan Kerstin Thorvall. Kerstin firades tidigare den 10 juni.
Kerstin firas den 24 Juli


Din huvudsida på nätet
Be Happy