Tidpunkt för soluppgång och solnedgång
Definitionen på solens uppgång är enligt SMHI när solens rand syns över horisonten.
Definitionen på solens nedgång anses enligt svensk praxis vara när dess mittpunkt mött horisonten.

Vårdagjämning: Sommarsolstånd:
Höstdagjämning: Vintersolstånd:

Det är den 21/11 2019 och klockan är just nu 17:18:50 i
Clarkston, MI
Förra veckan
Idag
Nästa vecka
Solen går upp klockan
06:23
06:31
06:39
Solen går ned klockan
16:13
16:07
16:03
Dagen har ökat med 14 minuter sedan förra veckan
och med 14 timmar och 0 minuter sedan vintersolståndet.

Det är den 22/11 2019 och klockan är just nu 00:18:50 i
Helsingborg
Förra veckan
Idag
Nästa vecka
Solen går upp klockan
07:41
07:57
08:08
Solen går ned klockan
16:05
15:52
15:45
Dagen har ökat med 29 minuter sedan förra veckan
och med 17 timmar och 35 minuter sedan vintersolståndet.

Det är den 22/11 2019 och klockan är just nu 00:18:50 i
Järfälla
Förra veckan
Idag
Nästa vecka
Solen går upp klockan
07:39
07:57
08:10
Solen går ned klockan
15:29
15:14
15:05
Dagen har ökat med 33 minuter sedan förra veckan
och med 21 timmar och 52 minuter sedan vintersolståndet.

Om du vill veta när solen går upp/ned där DU bor så skriv in Latitud (ex N 56.04474), Longitud (ex E 12.69401) och avvikelsen från GMT (ex +1).
Dessa exempelvärden motsvarar Helsingborg.
1)Välj om Latituden är W eller E.
Alla platser väster om Greenwich, London i England är 'W'est och öster om Greenwich är 'E'ast.
2) Skriv sedan in siffrorna för positionen.
3) Välj om longituden är N eller S.
Alla platser norr om ekvatorn är 'N'orth och söder om ekvatorn är 'S'outh.
4) Skriv därefter in siffrorna för positionen.
5) Skriv in antal timmar före eller efter GMT för den plats du vill se finns.
6) Skicka värdena genom att välja knappen 'Hämta'.
, , GMT
Skriv in namn på platsen om du vill lägga till informationen i listan på 'Poked' i fortsättningen.
Lämnar du fältet tomt sparas inte positionsinformationen.Till huvudsidan
Be Happy