Tidpunkt för soluppgång och solnedgång
Definitionen på solens uppgång är enligt SMHI när solens rand syns över horisonten.
Definitionen på solens nedgång anses enligt svensk praxis vara när dess mittpunkt mött horisonten.

Vårdagjämning: Sommarsolstånd:
Höstdagjämning: Vintersolstånd:

Det är den 9/8 2020 och klockan är just nu 16:22:37 i
Clarkston, MI
Förra veckan
Idag
Nästa vecka
Solen går upp klockan
04:26
04:33
04:41
Solen går ned klockan
18:53
18:44
18:34
Dagen har ökat med 16 minuter sedan förra veckan
och med 16 timmar och 0 minuter sedan vintersolståndet.

Det är den 10/8 2020 och klockan är just nu 00:22:37 i
Helsingborg
Förra veckan
Idag
Nästa vecka
Solen går upp klockan
05:14
05:30
05:42
Solen går ned klockan
21:16
20:58
20:44
Dagen har ökat med 34 minuter sedan förra veckan
och med 22 timmar och 34 minuter sedan vintersolståndet.

Det är den 10/8 2020 och klockan är just nu 00:22:37 i
Järfälla
Förra veckan
Idag
Nästa vecka
Solen går upp klockan
04:35
04:54
05:08
Solen går ned klockan
21:14
20:53
20:37
Dagen har ökat med 40 minuter sedan förra veckan
och med 28 timmar och 53 minuter sedan vintersolståndet.

Om du vill veta när solen går upp/ned där DU bor så skriv in Latitud (ex N 56.04474), Longitud (ex E 12.69401) och avvikelsen från GMT (ex +1).
Dessa exempelvärden motsvarar Helsingborg.
1)Välj om Latituden är W eller E.
Alla platser väster om Greenwich, London i England är 'W'est och öster om Greenwich är 'E'ast.
2) Skriv sedan in siffrorna för positionen.
3) Välj om longituden är N eller S.
Alla platser norr om ekvatorn är 'N'orth och söder om ekvatorn är 'S'outh.
4) Skriv därefter in siffrorna för positionen.
5) Skriv in antal timmar före eller efter GMT för den plats du vill se finns.
6) Skicka värdena genom att välja knappen 'Hämta'.
, , GMT
Skriv in namn på platsen om du vill lägga till informationen i listan på 'Poked' i fortsättningen.
Lämnar du fältet tomt sparas inte positionsinformationen.Till huvudsidan
Be Happy