Tidpunkt för soluppgång och solnedgång
Definitionen på solens uppgång är enligt SMHI när solens rand syns över horisonten.
Definitionen på solens nedgång anses enligt svensk praxis vara när dess mittpunkt mött horisonten.

Vårdagjämning: Sommarsolstånd:
Höstdagjämning: Vintersolstånd:

Det är den 22/2 2024 och klockan är just nu 01:26:01 i
Clarkston, MI
Förra veckan
Idag
Nästa vecka
Solen går upp klockan
07:28
07:18
07:07
Solen går ned klockan
18:06
18:15
18:24
Dagen har ökat med 19 minuter sedan förra veckan
och med 19 timmar och 0 minuter sedan vintersolståndet.

Det är den 22/2 2024 och klockan är just nu 07:26:01 i
Helsingborg
Förra veckan
Idag
Nästa vecka
Solen går upp klockan
07:32
07:15
06:58
Solen går ned klockan
17:14
17:29
17:44
Dagen har ökat med 32 minuter sedan förra veckan
och med 20 timmar och 34 minuter sedan vintersolståndet.

Det är den 22/2 2024 och klockan är just nu 07:26:01 i
Järfälla
Förra veckan
Idag
Nästa vecka
Solen går upp klockan
07:22
07:03
06:43
Solen går ned klockan
16:43
17:01
17:18
Dagen har ökat med 37 minuter sedan förra veckan
och med 25 timmar och 53 minuter sedan vintersolståndet.

Om du vill veta när solen går upp/ned där DU bor så skriv in Latitud (ex N 56.04474), Longitud (ex E 12.69401) och avvikelsen från GMT (ex +1).
Dessa exempelvärden motsvarar Helsingborg.
1)Välj om Latituden är W eller E.
Alla platser väster om Greenwich, London i England är 'W'est och öster om Greenwich är 'E'ast.
2) Skriv sedan in siffrorna för positionen.
3) Välj om longituden är N eller S.
Alla platser norr om ekvatorn är 'N'orth och söder om ekvatorn är 'S'outh.
4) Skriv därefter in siffrorna för positionen.
5) Skriv in antal timmar före eller efter GMT för den plats du vill se finns.
6) Skicka värdena genom att välja knappen 'Hämta'.
, , GMT
Skriv in namn på platsen om du vill lägga till informationen i listan på 'Poked' i fortsättningen.
Lämnar du fältet tomt sparas inte positionsinformationen.Till huvudsidan
Be Happy